Geef Rotterdammers een warme Kerst

Bedankt iedereen!

Dankbaar zijn we voor de enorme opbrengst van onze actie ‘Geef Rotterdammers een warme kerst’.  Op 31 december 2022 staat de teller op € 75.537,-  en er komt nog steeds geld binnen. Donaties van diaconieën, opbrengsten van collectes en giften van particulieren.
 
Op 23 december jl. hebben we aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam een cheque overhandigd met de stand van zaken op dat moment van  € 59.232,-. Toen gaf het Fonds al aan dat zij met dit bedrag honderden Rotterdammers de winter door kunnen helpen.
 
Veel dank voor de inzet die jullie hebben getoond om dit resultaat te bereiken en goed om ook op deze manier te merken dat we in Rotterdam naar elkaar om willen zien en elkaar ook daadwerkelijk willen helpen.

Waar gaat het om?

“Door de hoge energieprijzen komen veel Rotterdammers in de kou te zitten. In de aanloop naar Kerst willen we dat niet laten gebeuren, want Kerst is een feest van warmte en licht voor iedereen”, vertelt Hanny de Kruijf, directeur van Stichting Samen 010. 

Daarom sluiten de Rotterdamse kerken aan bij de inzamelingsactie van de Energiebank Rotterdam, een project van Samen 010. De opbrengst van de inzamelingsactie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’ komt ten goede aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. De actie loopt van 7 november tot 23 december.

OPEN Rotterdam, de lokale omroep van alle Rotterdammers, ondersteunt de actie en zal aandacht hieraan geven in reportages en een talkshow op tv en online.

Wat is er aan de hand?

Rotterdamse kerken zamelen geld in voor Rotterdammers die in de knel komen door hun energierekening. Hiervoor sluiten ze aan bij de inzamelingsactie van Energiebank Rotterdam. De kerken brengen de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’ onder de aandacht en gaan ervoor collecteren. Daarnaast gaan bekende Rotterdammers de rol van ambassadeur vervullen.

De opbrengst van de inzamelingsactie gaat in zijn geheel naar het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Dit fonds kan snel handelen bij financiële noodsituaties. Zo kunnen we met z’n allen voorkomen dat er Rotterdammers met Kerst in de kou zitten.

Op zaterdag 23 december wordt de cheque met de opbrengst overhandigd aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Doneren kan via de onderstaande button.

Veelgestelde vragen

Wat is de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’?

Rotterdamse kerken zamelen geld in voor hun stadsgenoten, zodat iedere Rotterdammer een warme Kerst heeft. De actie duurt tot 23 december. Daarna wordt de cheque met het opgehaalde bedrag overhandigd aan het Fonds Bijzondere Noden.

 

Waarom is de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’?

Door de hoge energieprijzen kunnen veel Rotterdammers lastig rondkomen. Bij veel mensen blijft de verwarming uit. Dat is extra schrijnend rond Kerst, een feest van warmte en licht voor iedereen. Daarom roepen Rotterdamse kerken iedereen op om te doneren.

 

Waarvoor is de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’?

De opbrengst van de actie gaat naar het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Het Fonds Bijzondere Noden is in staat om op heel korte termijn geld beschikbaar te stellen. Mensen in energienood kunnen via diaconieën, stichtingen en hulpverleners een beroep doen op het Fonds Bijzondere Noden.

 

Wie heeft de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’ opgezet?

De actie is opgezet door de Energiebank Rotterdam, een project van Stichting Samen 010. De actie wordt ondersteund door het Convent van Kerken, de koepel van Rotterdamse kerken.

 

Waar bestaat de actie ‘Geef Rotterdammers een warme Kerst’ uit?

Een campagne met inzamelingsactie en collectes in verschillende Rotterdamse kerken. Daarnaast roepen bekende Rotterdammers in filmpjes op om te doneren. Op zaterdag 3 december is er in gebouw De Heuvel een speciaal evenement. Nadere informatie volgt zodra er meer bekend is.

 

Hoe kan ik zelf helpen?

Je kunt zelf geld overmaken op rekeningnummer NL21 TRIO 0338 8152 28, t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Geef Rotterdammers een warme Kerst, of via de doneerknop op deze website. Ook kun je deze actie delen via sociale media & whatsapp.