Rotterdammers geven energie

Waar gaat het om?

De Energiebank Rotterdam start een actie om geld in te zamelen voor Rotterdammers met lage inkomens die veel last hebben van de stijgende energieprijzen. 

Jij kunt aan deze actie meedoen door geld te doneren!

Update 5 augustus 2022
Een tijdje geleden lanceerden we de campagne Rotterdammers geven energie en willen alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun donaties!
Maar we willen meer mensen helpen met hun energierekening en daarom de campagne nog beter onder de aandacht brengen bij iedereen.
We gaan op zoek naar een campagnebureau dat ons kan helpen het bereik van de campagne te vergroten.
 
Want dat is nodig! Het wordt steeds duidelijker dat de energieproblemen erg groot zijn. Bij Energiebank Rotterdam krijgen we met regelmaat mensen aan de telefoon die voor hun energiekosten van een maandbedrag van € 200 naar € 350 gaan! Mensen met een minimum inkomen hebben echt geen ruimte om dit te kunnen betalen, maar ook voor mensen met middeninkomens wordt het steeds lastiger.
 
Wij gaan aan de slag met een campagnebureau om het bereik van de campagne te vergroten. We vragen jou om de campagne onder de aandacht te brengen bij je contacten en iedereen op te roepen een bedrag te doneren.

Wat is er aan de hand?

Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen. Vooral mensen met een laag inkomen merken dit. Zij hebben weinig of geen ruimte om prijsstijgingen van hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De overheid zorgt dit jaar voor een korting op de energiebelasting van gemiddeld € 400,- voor alle huishoudens in Nederland. Dit zal voor huishoudens met een laag inkomen bij lange na niet voldoende zijn. Zelfs de extra energietoeslag van € 800,- van de Gemeente Rotterdam, uitsluitend bestemd voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum, kan de stijging van de energiekosten niet opvangen. 

Hoe werkt het?

Al het geld dat gedoneerd wordt komt ten goede aan de huishoudens die het hard nodig hebben.

Twee derde gaat direct naar de huishoudens via het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR). Zij kunnen mensen, die bijvoorbeeld problemen hebben met het betalen van hun eindafrekening, helpen met een gift.  Zie voor meer informatie over FBNR: https://fbnr.nl

Een derde willen we investeren in een energiepark of windmolens zodat we huishoudens ook op de langere termijn kunnen helpen.

Doneren?

Hoe kun je meedoen?

We roepen je op om (een deel van) je korting op de energiebelasting van €400,- te doneren aan de Energiebank Rotterdam.

Je kunt geld overmaken via de doneerknop op deze pagina of door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL21 TRIO 0338 8152 28 t.n.v. Samen 010 ovv Rotterdammers geven energie

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de Energiebank Rotterdam, tel. 010-4666722 of rotterdam@energiebanknederland.nl

Veelgestelde vragen

Rotterdammers met een inkomen tot 140 % van het wettelijk sociaal minimum krijgen naast de € 400,- ook nog een energietoeslag van de Gemeente Rotterdam van € 800,-. Is deze actie dan nog wel nodig?

De hoogte van de eindafrekening is soms zó hoog dat ook de 1.200,- niet voldoende is. Bovendien valt de betaling van deze compensatie vaak niet samen met het moment dat de eindafrekening komt. Mensen zullen dan geneigd zijn om (een deel van) het geld aan andere dringende zaken te besteden.

 

Waarom wordt het geld uitgekeerd via het Fonds Bijzonder Noden Rotterdam (FBNR)?

Het FBNR heeft jarenlange ervaring met beoordelen van individuele steunaanvragen. Ze werken met verwijzers en keren het geld niet rechtstreeks uit aan het huishouden. Zij zorgen ervoor dat de gift wordt uitgegeven aan het doel waar voor het is aangevraagd. Zo wordt het ook niet als extra inkomen voor het huishouden gerekend.

 

Hoe weet ik zeker dat het geld besteed wordt aan mensen die problemen hebben met het betalen van hun energierekening?

Bij het FBNR wordt de opbrengst van deze actie apart gezet voor steunaanvragen die te maken hebben met problemen met de energierekening.

 

Is mijn donatie aftrekbaar van de belasting?

Ja, want de Energiebank Rotterdam is een project van Stichting Samen 010 en die heeft een ANBI-status.